Zuzanna 

 

Jastrzębska-Krajewska

 

@Pani Zuzia

Z wykształcenia terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego. Skończyła I edycję studiów podyplomowych „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspieranie rozwoju i edukacja” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.   obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktorantka prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

 

W 2011 roku uczestniczyła w projekcie „Rozpoznawanie uzdolnień matematycznych w olsztyńskich przedszkolach. W 2014 roku poprowadziła pilotażowe badania rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci z niepełnosprawnościami, co sprawiło, że postanowiła zająć się tym tematem na szerszą skalę w ramach rozprawy doktorskiej nt.: Zadatki uzdolnień matematycznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Diagnoza i formy ich rozwijania. Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńska. 

Z. Jastrzębska-Krajewska prowadzi również zajęcia z  matematyki z uczniami klas I-VI objętymi edukacją domową (w tym również z dziećmi z niepełnosprawnościami). W swojej pracy wykorzystuje metody prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Zastosowania Dziecięcej Matematyki w praktyce uczyła się na wielu kursach prowadzonych przez Panią Ewę Zielińską. 

Od kilku lat związana jest z Przedszkolem Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

Drugim obszarem zainteresowań i pracy Z. Jastrzębskiej-Krajewskiej jest edukacja muzyczna dzieci. Skończyła I i II st. Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie w klasie waltorni. Na studiach licencjackich zrobiła specjalizację z wykorzystania metody C. Orffa w zajęciach muzyczno-ruchowych. Dawniej prowadziła rytmikę w kilku warszawskich przedszkolach. Obecnie szkoli nauczycieli z prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w przedszkolu.